Slide background
Slide background
Slide background

KWARTAALBERICHT PER 31 DECEMBER 2014 AAN DE OBLIGATIEHOUDERS

Inleiding

Hierbij ontvangt u het kwartaalbericht betreffende de ontwikkelingen binnen Centauro Real Estate B.V. (Centauro), zoals aangekondigd in het Informatie Memorandum. Dit Informatie Memorandum is voor alle geinteresseerden te downloaden via de website www.centaurorealestate.com. Daarin is vastgelegd dat Centauro binnen een maand na afloop van het kalenderkwartaal een voortgangsrapportage zal uitbrengen. Dit is de derde van deze rapportages die in samenhang met de eerder gepubliceerde rapportage de gehele periode vanaf de oprichting van Centauro Real Estate B.V. op 15 November 2013 tot en met 31 December 2014 zal bestrijken. Naast informatie over het project zal er in het kwartaalbericht ook aandacht zijn voor andere zaken die voor investeerders in Centauro Vastgoed Obligaties relevant kunnen zijn.

Een bewogen periode

Het is is veel opzichten een bewogen eerste volledig boekjaar geworden voor Centauro. In het vorige kwartaalbericht heeft u kunnen lezen over de onwenselijke gevolgen van de achteraf gezien ongelukkige keuze om bij het opstarten van Centauro de hulp in te roepen van een branchegenoot.

Helaas heeft de negatieve publiciteit daaromtrent in het vierde kwartaal nog ruimschoots doorgewerkt, waardoor het management heeft moeten besluiten de externe uitingen op een lager pitje te zetten, tot dat de stroom aan tendentieuze en feitelijk incorrecte berichtgeving een beetje zou zijn geluwd. Dat wil echter niet zeggen dat het management heeft stil gezeten. In tegendeel zelfs. Het roer is tijdelijk omgegooid door zich in het vierde kwartaal volledig te concentreren op het binnenhalen van nieuwe investeerders in het Barbuda Beach House project en de verkoop van reeds door Centauro aangekochte hotel eenheden. Het netto resultaat daarvan is geweest dat investeerders buiten de obligatieleningen om voor een totaal bedrag van ruim anderhalf miljoen Euro over het hele jaar hebben ingebracht. De onderhandelingen over de verkoop van hotel eenheden vorderen gestaag en de verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2015 de contracten voor de eerste paar eenheden zullen worden beklonken. Tevens is van belang te melden dat de eerder overeengekomen optie om in de uitbreiding van het Beach House hotel eenheden te kopen is omgezet in een optie op 28 percelen rondom het hotel, waarop “cottages” gebouwd gaan worden.

Actuele situatie Beach House

De regering van Antigua & Barbuda heeft het Barbuda Beach House project inmiddels de officiele status van geautoriseerd vertegenwoordiger van het “Citizenship by Investment” (CIP) programma toegekend, waardoor deze optie dus nu ook formeel door het project aan haar kopers kan worden aangeboden. Dit is uiteraard gunstig voor de posities die Centauro inmiddels heeft aangekocht en zal haar eigen doorverkoop mogelijkheden allkeen maar vergroten.

Financiele Verantwoording

Nu het eerste volledige boekjaar er op zit, is het bij uitstek het moment om de balans op te maken. De boeken van Centauro worden nu gecontroleerd door de externe accountant die in de loop van het eerste kartaal van 2015 zijn eindrapportage over de periode 15 november 2013 tot en met 31 december 2014 zal uitbrengen. Dit rapport zal uiteraard aan obligatiehouders ter beschikking worden gesteld. De hiervolgende opsomming en uitleg is dus  gebaseerd op voorlopige cijfers die nog enigszins kunnen afwijken van de definitieve resultaten.

In de periode sinds de oprichting van Centauro t/m einde vorig jaar is er voor een bedrag van EUR 4.337.500 aan fondsen binnen gekomen. Hiervan komt EUR 2.765.000 op het conto van Obligatiehouders ( 64%) en de overige EUR 1.572.500 is afkomstig van andere investeerders ( 36%). Anders dan in rentepercentage zijn er geen veschillen in voorwaarden voor de verschillende typen van leninggevers.

Van het totaal bedrag aan inkomsten van EUR 4.337.500 staat een bedrag van EUR 171.382 op de balans als banktegoed en nog te vorderen van derden, zodat netto een bedrag  van EUR 4.166.118 daadwerkelijk is uitgegeven.

De belangrijkste post in dit geheel is natuurlijk de investering in het Barbuda Beach House project, waar voor een bedrag van EUR 2.843.998 in is geinvesteerd. Dit komt overeen met 68,3 % van de uitgeven en ligt daarmee binnen de doelstelling van Centauro om minimaal 2/3de van de ingelegde gelden daadwerkelijk in het project te investeren.

Aan operationele kosten is een bedrag van EUR 1.322.120 uitgeven, ofwel 31,7 % van alle uitgaven.
Uitgesplitst naar kostenpost zijn dit onderstaande bedragen:

  • Personeel
443.588
  • Professionele advisering
276.045
  • Mamagement fees
169.100
  • Rente
194.900
  • Reis en verblijfkosten
106.945
  • Kantoorkosten/Overig
131.542

 

In het aankoopcontract met Stanhope Shepherd voor de 22 hoteleenheden was een bedrag van in totaal USD 4.470.000 en bijbehorend betaalschema overeengekomen als onderdeel van de vroege instapmogelijkheid voor Centauro tegen gunstige condities. Door alle ophef rondom Centurion, de negatieve publiciteit dienaangaande en de betrokkenheid van de AFM heeft Centauro als gevolg van een duidelijke aarzeling in de markt en terughoudendheid onder potentiele investeerders in obligaties zich niet aan het betaal schema kunnen houden. Per eind December 2014 staat onder dit contract nog een bedrag te betalen open van USD 1.450.000 dat Centauro in de loop van het eerste kwartaal alsnog verwacht te kunnen voldoen door middel van een combinatie van bijdragen uit hernieuwde belangstelling voor Centauro obligaties, andere investeerders en verkoopopbrengsten van reeds gekochte hotel eenheden.

Bijeenkomst Obligatiehouders

In navolging van de eerdere relatiedagen en om gelegenheid te geven aan obligatiehouders om persoonlijk hun vragen en opmerkingen t.a.v. Centauro met directie en medewerkers te kunnen delen, is Centauro voornemens in het tweede kwartaal van 2015 een derde bijeenkomst te organiseren voor obligatiehouders ergens centraal in Nederland. Het idee is dit op een doordeweekse avond te doen na kantoortijd en zal zo’n twee uuur in beslag nemen. Nadere informatie en de uitnodiging zullen tijdig volgen.

Onderstaand treft u nog een (verwijzing naar) artikelen waaruit de toenemende belangstelling voor de Cariben en Antigua&Barbuda in het bijzonder blijkt.

http://www.huffingtonpost.com/2015/01/12/barbuda-caribbean-island_n_6457084.html?ncid=txtlnkusaolp00000618

Meer informatie?

Aanhef
DhrMevr
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Email (*)
Telefoon (*)
Onderwerp
Opmerking

Velden met een * zijn verplicht

Privacy policy

© Copyright. All rights Reserved