Slide background
Slide background
Slide background

Disclaimer

A7E8F3A1-0C71-43D1-A35B-2F7704F4B2B5

Disclaimer

Centauro real estate besteedt veel zorg aan de creatie van  centaurorealestate.com, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Centauro real estate kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Resultaten

Informatie uit het verleden vormt geen resultaten voor resultaten in de toekomst. Raadpleeg het memorandum bij dit product op www.centaurorealestate.com met daarin het overzicht van de belangrijkste risico’s voordat u besluit te investeren.

Risico’s

De belangrijkste risico’s waar Centauro veel invloed op kan uitoefenen zijn die risico’s op hogere aanlegkosten of lagere verkoopprijzen. De belangrijkste risico’s waar Centauro weinig invloed op kan uitoefenen zijn die van concurrentie tussen CIB-programma’s en trajecten van vergunningverlening’.

Vervroegde aflossing

Centauro heeft het recht om de obligaties vervroegd af te lossen. Dit recht geldt zowel voor het geheel als voor een gedeelte van de obligaties. Bij vervroegde aflossing van de obligaties bestaat voor de obligatiehouder het risico dat deze voor het vrijgekomen bedrag niet, dan wel niet tijdig een vergelijkbare en passende herbelegging kan vinden en uiteindelijk met een lager rendement genoegen moet nemen dan het rendement dat de obligatiehouder behaald zou hebben indien de obligaties niet vervroegd zouden zijn afgelost.

Verkooprisico

De winst en het rendement wordt uiteindelijk met name gerealiseerd door de ontwikkeling en de verkoop van het onroerend goed. De verkoopprijzen zowel als de gerealiseerde resultaten van Centauro zijn zo realistisch mogelijk geprognosticeerd op basis van openbare marktgegevens van derden en eigen ervaringen ter plaatse of in de daarmee vergelijkbare regio. Mochten deze verwachtingen toch afwijken op het moment dat het onroerend goed verkocht wordt dan zou dat invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de uiteindelijke resultaten of de waardering van de obligaties.

Ontwikkelingsrisico

Bij de ontwikkeling van projecten kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die niet of moeilijk kunnen worden ingeschat. Hierbij kan worden gedacht aan meerkosten in verband met vergunningen, aanleg van de infrastructuur of afstemmingsproblemen met derden. Deze omstandigheden leiden veelal niet alleen tot extra kosten, doch kunnen ook leiden tot vertraging.

Auteursrecht

De volledige website is het exclusieve eigendom van Centauro real estate. Centauro real estate geeft de bezoeker van deze site de toestemming de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u aan Centauro real estate verstrekt, worden opgenomen in de database van Centauro real estate. Deze gegevens worden door Centauro real estate gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht. Bij geschil met betrekking tot de site van Centauro real estate valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.

Meer informatie?

Aanhef
DhrMevr
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Email (*)
Telefoon (*)
Onderwerp
Opmerking

Velden met een * zijn verplicht

Privacy policy

© Copyright. All rights Reserved