Slide background
Slide background
Slide background

KWARTAALBERICHT OVER HET DERDE KWARTAAL 2016 VAN CENTAURO REAL ESTATE BV

Geachte  obligatiehouders,

 

Middels dit kwartaalbericht houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Centauro en de voortgang in het project Beach House op Barbuda.

Helaas moeten wij u wederom melden dat wij nag steeds niet kunnen beschikken over de in maart 2015 in beslaggenomen bescheiden en administratie, terwijl oak het beslag op de bankrekening van Centauro nag steeds van kracht is. Wei is er in de tweede helft van november een overleg gepland met de hoofdofficier van justitie om tot een oplossing voor deze problemen te komen. Wij hopen dat het nu de laatste keer is dat wij deze melding moeten maken.

Verder kunnen wij u melden dat we met betrekking tot het project Beach House Barbuda inmiddels weer een paar stappen verder zijn en gaan er van uit dat we in het vierde kwartaal 2016 tot een afronding van de verkoop van het gehele project Beach House kunnen komen. Eind oktober begin november gaat ondergetekende naar Antiqua/Barbuda om daar tezamen met onze partner in het project Stanhope en Shepherd International LTD de nodige formele zaken in gang te zetten, zodat we snel kunnen handelen als de Duitse Partij tot aankoop van het gehele project overgaat. Daartoe zullen nag de nodige officiele  documenten gewisseld moeten warden tussen partijen onderling en natuurlijk oak met de overheid aldaar, aangezien oak die toestemming moeten verlenen voor de overdracht van het project aan een nieuwe koper. Zadra er zicht is op een definitieve datum zullen wij dat direct met u delen, waarbij we dan oak  kunnen aangeven binnen welk tijdsbestek de financiele afwikkeling voor u als obligatiehouder zal plaatsvinden.

Wij hopen u binnenkort te melden dat de verkoop een feit is en dat we met betrekking tot de in beslaggenomen bescheiden en het beslag op de bankrekening tot een oplossing zijn gekomen .

 

Met vriendelijke groet,

Centauro Real Estate BV

Jos Kersten Direkteur

Telefoon: 06 55 140148

Meer informatie?

Aanhef
DhrMevr
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Email (*)
Telefoon (*)
Onderwerp
Opmerking

Velden met een * zijn verplicht

Privacy policy

© Copyright. All rights Reserved