Slide background
Slide background
Slide background

KWARTAALBERICHT OVER HET TWEEDE KWARTAAL 2016 VAN CENTAURO REAL ESTATE BV

Geachte obligatiehouders,

Zoals u van ons gewend bent houden wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen Centauro.

Ook nu weer moeten wij u melden dat wij nog steeds niet kunnen beschikken over de in beslaggenomen administratie op ons kantoor in Nijmegen. Eveneens is het beslag op de bankrekening van Centauro ook nog steeds niet opgeheven.

Zoals u wellicht uit de media hebt begrepen is het strafproces tegen de directieleden van Centurion uit Arnhem in juni jl. gevoerd en is het vonnis 20 juli jl. gepubliceerd. Misschien is er nu een mogelijkheid om nu de strafzaak is afgerond, nogmaals bij justitie een verzoek om teruggave van de bescheiden in te dienen. Het overleg daartoe is reeds met onze advocaat in gang gezet.

Inzake de onderhandelingen met betrekking tot de verkoop van het totale Beach House project kunnen wij u het volgende meedelen:

De onderhandelingen tussen de Duitse aannemer en het hotelconcern dat de exploitatie van het hotel na voltooiing op zich gaat nemen wil niet echt vlotten. Men onderhandelt over de omvang in kamers , de luxe afwerking en het voorzieningenpakket dat voor een vijf sterren plus hotel noodzakelijk is om tot een rendabele exploitatie te komen. Aangezien beide partijen niet alleen dit project onder handen hebben en de afstand tussen aannemer in Duitsland en de hotelexploitant in Amerika aangevuld met tijdsverschil en taalproblemen is een langer tijdspad onvermijdelijk. Wij van Centauro hebben dit niet goed ingeschat, maar aangezien we hier over vele tientallen miljoenen spreken is het wel verklaarbaar dat een en ander niet in een maandje is afgerond. Wij hopen echter dat de uiteindelijke overdracht en financiële afwerking in de komende maanden afgerond zal worden.

In het tweede kwartaal is er geen verandering gekomen in de financiën. We zijn al een eind opgeschoten in het opzetten van de administratie over 2015, vooral met gegevens van derden.

In bijgaande bijlage kunt u lezen dat onze partner in het Beach House project verklaart, dat de vier bouwpercelen die Centauro in eigendom heeft, nog steeds in ons bezit zijn en ook nog onbelast en onbezwaard zijn.

Zodra de uiteindelijke verkoop definitief is zullen wij u onverwijld op de hoogte brengen en een datum plannen waarop de obligaties met bijgeboekte rente zullen worden uitbetaald.

Met vriendelijke groet,

Centauro Real Estate BV

Jos Kersten, direkteur

Telefoon : 06 55 140148

Bijlage

Bijlage

Meer informatie?

Aanhef
DhrMevr
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Email (*)
Telefoon (*)
Onderwerp
Opmerking

Velden met een * zijn verplicht

Privacy policy

© Copyright. All rights Reserved