Slide background
Slide background
Slide background

KWARTAALBERICHT OVER HET VIERDE KWARTAAL 2015 VAN CENTAURO REAL ESTATE BV

Geachte Centauro obligatiehouders,

Zoals u van ons gewoon bent na afloop van een kwartaal, geven wij u in het navolgende een korte beschrijving van het wel en wee van Centauro in het vierde kwartaal 2015.

Ook nu moeten wij u weer melden dat de in beslaggenomen administratieve bescheiden nog altijd niet terug zijn op ons kantoor te Nijmegen en de blokkade op de bankrekening is ook nog steeds niet opgeheven. Wij hebben in december nogmaals via onze advocaat een schrijven naar het OM gestuurd met het verzoek de bescheiden te retourneren en de blokkade op de bankrekening op te heffen. Helaas hebben we daar (nog) geen antwoord op gekregen.

U zult begrijpen dat de financiële situatie ook in het vierde kwartaal van 2015 geen verandering heeft ondergaan . Er zijn geen nieuwe middelen binnengekomen en er is ook niets uitgegaan. Alleen de rente op de obligaties is bijgeboekt bij de hoofdsom, zoals in het kwartaalbericht over het tweede kwartaal 2015 is toegezegd.

Wij als directie van Centauro doen er alles aan om verandering in de situatie te brengen, waarbij met name gewerkt wordt aan een oplossing waarbij Centauro de vier bouwpercelen in het project Beach House weer terug levert aan Stanhope en Shepherd International, waarna wij de obligaties met bijgeboekte rente gaan terugbetalen.

Wij houden u op de hoogte.

 

Met vriendelijke  groet,

Centauro Real Estate BV

Jos Kersten, directeur

Meer informatie?

Aanhef
DhrMevr
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Email (*)
Telefoon (*)
Onderwerp
Opmerking

Velden met een * zijn verplicht

Privacy policy

© Copyright. All rights Reserved