Slide background
Slide background
Slide background

KWARTAALBERICHT OVER HET VIERDE KWARTAAL 2016 VAN CENTAU RO REAL ESTATE BV

Geachte obligatiehouders,

Middels dit kwartaalbericht houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Centauro Real Estate BV en de voortgang in de verkoop van het project Beach House op Barbuda.

Helaas moeten wij u wederom meIden dat wij nag steeds niet kunnen beschikken over de in maart 2015 in beslaggenomen bescheiden en administratie, terwijl oak het beslag op de bankrekening van Centauro nag steeds van kracht is. Wei is er in november een overleg geweest met de hoofdofficier van justitie om tot een oplossing voor deze problemen te kome_n. Het was een goed gesprek waarbij gelukkig de wil aanwezig was om er uit te komen. Wij zijn er nag niet helemaal maar  hopen dat het nu de laatste keer is dat wij deze melding moeten maken.

Verder kunnen wij u melden dat we met betrekking tot het project Beach House Barbuda inmiddels weer een heel stuk verder zijn waarbij het verheugend is U te kunnen melden dat de verkoopovereenkomst van de vier bouwpercelen binnen het Beach House Project van Centauro Real Estate BV aan Stanhope & Shepherd inmiddels getekend is. Het wachten is nu nag op de afwikkeling van de totale verkoop van het Beach House Project aan de Duitse groep.

Nag deze week staat er een overleg gepland in Duitsland, waarbij de laatste onduidelijkheden moeten warden opgelost.

Het was de bedoeling om deze zaak uiterlijk 1februari 2017 afgewerkt te hebben, maar door wat vertraging bij de Duitse afnemer is dat niet haalbaar gebleken en is de termijn uitgeschoven naar 15 maart aanstaande. lk hoop dat het overleg deze week in Duitsland tot een eerdere afwikkeldatum zal leiden.

Gezien de afgesproken verkoopprijs die Centauro Real Estate voor de vier bouwplots gaat krijgen , kunnen alle uitstaande obligaties en onderhandse leningen inclusief bijgeboekte rente ruimschoots warden betaald.

Zadra een en ander een feit is en het geld bij de Notaris op de rekening staat kunnen wij voor een ieder een eindafrekening maken met gespecificeerde renteberekening, om vervolgens de zaak oak werkelijk financieel af te ronden.

Wij hopen u binnenkort te melden dat de afwikkeling rand is en dat we met betrekking tot de in beslaggenomen bescheiden en het beslag op de bankrekening tot een oplossing zijn gekomen met het OM.

 

Met vriendelijke  groet,

Centauro Real Estate BV

Jos Kersten Direkteur

Telefoon : 06 55 140148

Meer informatie?

Aanhef
DhrMevr
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Email (*)
Telefoon (*)
Onderwerp
Opmerking

Velden met een * zijn verplicht

Privacy policy

© Copyright. All rights Reserved