Slide background
Slide background
Slide background

Kwartaalbericht per 30 juni 2014

INLEIDING

Hierbij ontvangt u het eerste kwartaalbericht betreffende de
ontwikkelingen binnen Centauro Real Estate (Centauro), zoals
aangekondigd in het Informatie Memorandum. Dit Informatie
Memorandum is voor alle geïnteresseerden te downloaden via
de website www.centaurorealestate.com. Daarin is vastgelegd dat
Centauro binnen een maand na afloop van het kalenderkwartaal
een voortgangsrapportage zal uitbrengen over dat kwartaal. Dit is
de eerste van deze rapportages die daarom en bij uitzondering de
gehele periode vanaf de oprichting van Centauro Real Estate B.V. op
15 november 2013 tot en met 30 juni 2014 zal bestrijken. Naast informatie
over het project zal er in het kwartaalbericht ook aandacht
zijn voor andere zaken die voor investeerders in Centauro Vastgoed
Obligaties relevant kunnen zijn.

KwJune1

 

HET BARBUDA BEACH HOUSE PROJECT

Zoals bekend worden de via de Centauro Vastgoed Obligaties aangetrokken
middelen voor het overgrote deel aangewend voor de aankoop van hotelsuites
in het nog te renoveren Beach House. In opdracht van Stanhope Shepherd
International, de ontwikkelingspartner van Centauro in Antigua & Barbuda, heeft
architect Seane Kean van bureau KAD Design in de eerste week van mei 2014
een status rapport gemaakt van de conditie van het bestaande Beach House. De
belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn dat het gebouw zich structureel
nog in goede staat bevindt en dat mede daarom de benodigde renovatie en
in- en uitwendige aankleding binnen een periode van 12-18 maanden kunnen
zijn afgerond. Dit volledige “Property Condition Report” ligt ter inzage op het
kantoor van Centauro.

KwJune2

 

 

ACTIVITEITEN

KwJune3

HVS ECONOMISCHE EVALUATIE

Centauro heeft recent een zeer uitgebreid markt onderzoek
en rendementsberekening laten uitvoeren door HVS
te London; een wereldwijd en zeer gerenommeerd taxatiebureau.
Het eindrapport van dit bureau is begin juli
beschikbaar gekomen en het hoofdstuk met de samenvatting
voor geïnteresseerden staat nu ook op de Centauro
website. HVS concludeert dat de vooruitzichten voor
investeringen in Antigua & Barbuda meer dan rooskleurig
zijn omdat de onroerend goed markt aan het aantrekken
is mede onder invloed van het toenemende toerisme en
het recent geïntroduceerde Citizenship by Investment
(CIP) Program. Het eerste paspoort onder dit programma
is in februari afgegeven en inmiddels is dat aantal tot ruim
50 toegenomen. Vooral het nog relatief onontgonnen
eiland Barbuda zal profiteren van deze mogelijkheden,
is de verwachting zeker nu de net aangetreden nieuwe
regering een veel positiever investeringsklimaat nastreeft.
Het kerngegeven van de studie is dat het Beach House in
zijn huidige staat gewaardeerd wordt op USD 40 miljoen
en op die basis kan een zeer aantrekkelijk rendement worden
gerealiseerd. Kortom zeer interessante vooruitzichten
voor alle betrokken partijen, waaronder uiteraard Centauro.

KwJune4

 

 

Centauro heeft op 14 juni 2014 haar eerste relatiedag voor obligatiehouders
en andere geïnteresseerden gehouden bij het prachtige
wijnhuis Robbers & van den Hoogen. Na een korte introductie
door Centauro directeur Jos Kersten volgde een uitgebreide
projectpresentatie door Adam Barrett, directeur van Stanhope
Shepherd International, die speciaal van Antigua was overgekomen
voor deze bijeenkomst. Deze presentatie werd noodzakelijkerwijs in het
Engels gegeven en daarna kort samengevat in het Nederlands. Na het
beantwoorden van enkele vragen volgde een rondleiding door de
wijnkelders van deze hofleverancier en een bescheiden proeverij
waar uitgebreid werd nagepraat. Volgens de aanwezigen een geslaagd
evenement en voor herhaling vatbaar. De Nederlandse vertaling
van de presentatie door Adam Barrett is aan alle Centauro obligatiehouders,
en overige aanwezigen in gedrukte vorm toegestuurd en
deze is tevens op Youtube geplaatst als diavoorstelling. Voor belangstellenden
zijn er nog gedrukte exemplaren beschikbaar die bij Centauro
kunnen worden opgevraagd.
Stanhope Shepherd neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
zeer serieus. Zij ondersteunt sinds jaren diverse initiatieven die
de lokale sociale structuren verbeteren en de persoonlijke ontwikkeling
van de inwoners stimuleren. Een van deze initiatieven is het jaarlijkse
zomerkamp waaraan met name kinderen uit minder bedeelde
gezinnen deelnemen.

KwJune5

 

 

KwJune6

FINANCIËLE VERANTWOORDING

In de ruim zeven maanden sinds haar oprichting is er tot
en met 30 juni 2014 voor een bedrag van Euro 1.820.000
ontvangen van Centauro obligatiehouders. Hiervan is 65%
(Euro 1.186.740) besteed aan aanbetalingen op de aankopen
in het Beach House project. Het beschikbare banksaldo
per die datum bedraagt Euro 251.100 (14%) en er is voor
een totaalbedrag van Euro 382.160 (21%) aan algemene
kosten uitgegeven, waaronder rente, salaris-en kantoorkosten
en professionele advisering. Daarnaast staat er in
de boeken nog een bedrag te betalen van Euro 107.050 aan
crediteuren en zijn er nog facturen onderweg voor een bedrag
van Euro 338.750 die voornamelijk betrekking hebben
op het opstarten van de Centauro activiteiten. De eenmalige
(opstart) kostenposten zullen in eerste instantie
worden geactiveerd op de balans en over een periode van
36 maanden worden afgeschreven als kosten. De feitelijke
betaling van deze facturen zal voor het grootste gedeelte
in 10 termijnen plaats vinden vanaf oktober a.s. en dus de
toekomstige kasstroom redelijk gelijkmatig beïnvloeden.

 

 

TOERISTISCHE ONTWIKKELINGEN

Momenteel wordt er een nieuwe terminal op het vliegveld van Antigua
gebouwd. Het grootste infrastructurele project van Antigua &
Barbuda tot nu toe. Het project is inmiddels bijna klaar en wordt naar
verwachting in september van dit jaar opgeleverd. De Britse website
BREAKING TRAVEL NEWS maakt melding van een flinke groei van het
toerisme naar Antigua & Barbuda. De autoriteit voor toerisme in Antigua
& Barbuda (ABTA) verwacht dat het toerisme in 2014 en 2015
flink zal groeien. Voor Britse reisbureaus werd door de ABTA op 6 en
7 juni van dit jaar een beurs georganiseerd. Antigua & Barbuda is daar
gepositioneerd als de ideale lokatie om vakantie en zaken met elkaar
te combineren. Eerder kondigde British Airways ook al aan haar stoelcapaciteit
te vergroten. Alles wijst erop dat Antigua & Barbuda een
groot aandeel gaat innemen van het Britse exclusieve toerisme.

KwJune7

Meer informatie?

Aanhef
DhrMevr
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Email (*)
Telefoon (*)
Onderwerp
Opmerking

Velden met een * zijn verplicht

Privacy policy

© Copyright. All rights Reserved